Bilietų įsigyjimo sąlygos ir taisyklės

atgal
Spausdinti Pasiūlyk draugui

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1    Ultraturas.lt rezervacijos sistemos (toliau „Svetainė“) valdytojas (toliau „Pardavėjas“) yra kelionių agentūra UAB ULTRATURAS (toliau „Agentūra“), įmonės kodas 300596795, PVM mokėtojo kodas LT100004814611, buveinės adresas Švitrigailos g. 8, LT-03223 Vilnius, Lietuvos Respublika, Svetainės interneto URL adresas yra „www.ultraturas.lt“, Svetainės elektroninio pašto adresas yra info@ ultraturas.lt.

1.2    Klientas (Toliau „Pirkėjas“) – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs paslaugas iš Svetainės internetu arba biure adresu Švitrigailos g. 8, LT-03223 Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.3    Šios taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas priėmus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su paslaugų pirkimu-pardavimu Svetainėje susijusios nuostatos.

1.4    Originali lietuviška šių sąlygų ir taisyklių versija gali būti išversta į kitas kalbas. Išverstas tekstas yra traktuojamas kaip paslauga svetainės lankytojams, tai nėra profesionalus vertimas, Pirkėjas negalite juo remtis, gindamas savo teises. Kilus nesutarimams dėl šių taisyklių ir sąlygų turinio ar jo interpretavimo, arba neatitikimų tarp vertimo į bet kurią kalbą iš pateiktos versijos lietuvių kalba, lietuviška versija visais atvejais bus laikoma galiojančia, neginčijama ir galutine.

1.5    Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į LR Teisės Aktų nustatytus reikalavimus. Apie tokius pakeitimus Pardavėjas privalo pranešti Svetainėje. Prieš bet kokį pirkimą Pirkėjas privalo iš naujo sutikti su modifikuotomis Taisyklėmis. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su pakeitimais, Pirkėjas turi nustoti naudotis Svetaine. Tuo atveju, jei po pakeitimų įsigaliojimo ir/ar įgyvendinimo Pirkėjas toliau naudojasi Svetaine, bus laikoma, jog Pirkėjas patvirtino, kad sutinka su visais pakeitimais.

1.6    Jei bet kuri šių taisyklių ir sąlygų dalis yra ar tampa neteisinga, negaliojančia ar neįgyvendinama, likusios lieka galioti ir Pirkėjas privalo jų laikytis. Tokiu atveju neteisinga dalis lieka maksimaliai galioti tiek, kiek leidžia šiai sričiai taikomi įstatymai, ir Pirkėjas turės sutikti su panašia į neteisingą, negaliojančią ar neįgyvendinamą dalimi, priklausomai nuo šių taisyklių ir sąlygų turinio ir tikslo.

1.7    Pirkti Svetainėje turi teisę:

 • veiksnūs fiziniai asmenys (pilnamečiai), kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
 • nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
 • juridiniai asmenys;
 • visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.8    Jei Svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų svetaines, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą.

1.9    Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra ir be atskiro įspėjimo bet kada keisti Svetainėje esančią informaciją.

1.10 Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti už paslaugas Pardavėjo pateiktomis sąlygomis.

1.11 Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas:

1.11.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) paslaugą (-as) ir paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

1.12 Jei Pirkėjas turi nusiskundimų dėl UAB „Ultraturas“, pretenziją, pasirašytą ją teikiančio asmens, kartu su dokumentais, pagrindžiančiais jos pagrįstumą, Pirkėjas privalo pateikti el. paštu info@ultraturas.lt arba registruotu laišku adresu: UAB „Ultraturas“, Švitrigailos g. 8, LT-03223 Vilnius. Pretenzijos nagrinėjamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR PRIVATUMO POLITIKA

2.1  Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kuri vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.

2.2  Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims.

2.3  Pirkėjo privatumo apsauga šio tinklalapio naudojimosi metu labai svarbi Pardavėjui. Todėl yra būtina perskaityti privatumo politiką (PP) prieš naudojantis šia svetaine. Jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo PP sąlygomis, Pirkėjui rekomenduojama nesinaudoti šia svetaine.

2.4  Asmeninė informacija, įskaitant vardus, pavardes, adresus, elektroninio pašto adresus, gimimo datas ir telefono numerius, kuriuos gali reikėti pateikti Pardavėjui yra tvarkomi rankiniu būdu ir automatiškai. Pardavėjas siekia tvarkyti asmens duomenis kiek įmanoma saugiau ir veiksmingiau. Pirkėjo asmeniniai duomenys nebus perkelti ar kitaip skelbiami už ultraturas.lt svetainės ribų. Informuojame, kad ultraturas.lt yra internetinė bilietų rezervavimo sistema, todėl Pirkėjo asmens duomenys automatiškai gali būti perduoti Pirkėją aptarnaujančiai skrydžių bendrovei.

2.5  Asmens duomenų rinkimo tikslai:

 • ultraturas.lt svetainės priežiūra ir produktų bei paslaugų teikimas per tinklalapį;
 • Vartotojo sąsajos tarp paslaugos tiekėjo ir svetainės vartotojo priežiūra ir valdymas;
 • Vartotojų identifikavimas ir informacijos apsauga;
 • mokėjimų patikrinimas;
 • duomenų saugumas.

2.6  Darbuotojų apdoroti duomenys laikomi saugiose patalpose ir prieinami tik įgaliotiesiems asmenims. Automatiškai arba kompiuteriu apdoroti duomenys apsaugoti saugumo programomis ir prieinami tik įgaliotiems darbuotojams.

2.7  Pirkėjas susisiekęs su „ultraturas.lt“ gali patikslinti pateiktus asmens duomenis. Pirkėjo pageidavimu, Pardavėjas ištaisys arba ištrins visus neišsamius, netikslius arba pasenusius ir su Pirkėju susijusius asmens duomenis. 

 

3 LĖKTUVO BILIETAS

3.1  Lėktuvo bilietas – visiškai apmokėtas ir galiojantis bilietas yra keleivio ir bagažo vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas, kuriuo vadovaujantis vežėjas atlieka pervežimą.

3.2  Lėktuvo bilietų datos ir pavardės keitimo, grąžinimo, kūdikių ir vaikų keliavimo, bagažo, nestandartinių daiktų gabenimo taisykles nustato konkreti skrydžių bendrovė. Rezervuodamas lėktuvo bilietą, Pirkėjas privalo susipažinti su pasirinktos skrydžių bendrovės taisyklėmis ir skrydžio sąlygomis.

3.3  Rezervuodamas lėktuvo bilietą, Pirkėjas privalo laikytis rezervacinės sistemos nurodymų ir reaguokite į elektroninius pranešimus savo pašto dėžutėje. Iškilus klausimams Pirkėjas gali susisiekti su Pardavėju Kontaktuose nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu. Jei Pirkėjas mano, kad negavo visos reikalingos informacijos, rezervacijos patvirtinimo, apmokėjimo sąlygų ar kt., būtina susisiekti su Pardavėju telefonu 8 5 2131070.

3.4  Įvykdžius apmokėjimą, elektroninis bilietas elektroniniu paštu yra atsiunčiamas nedelsiant, po apmokėjimo patvirtinimo, ilgiausiai – per vieną darbo dieną.

3.5  Įsigijus bilietą, iškart įsigalioja skrydžių bendrovės taisyklės. Skrydžių bendrovių taisyklės:

 

3.6  Lėktuvo bilietų užsakymas:

3.6.1 Pirkėjas pirkdamas skrydžių bendrovės bilietą sutinka, jog yra susipažinęs su pasirinktų avialinijų sąlygomis ir taisyklėmis. Skrydžių teikimo sąlygos ir taisyklės gali skirtis, priklausomai nuo pasirinktos oro bendrovės, todėl kiekvienas iš šių punktų yra įsigijusio bilietą keleivio ir skrydį teikiančios bendrovės atsakomybėje:

 • Skrydžių datos keitimas;
 • Asmens duomenų keitimas;
  • Vietų ir lėktuvo klasės keitimas;
  • Bagažo vežimo taisyklės;
  • Aptarnavimo kokybės taisyklės;
  • Bilietų keitimo ir grąžinimo sąlygos.

3.6.2  Užsakant lėktuvo bilietus Svetainėje Pirkėjas privalo nurodyti tikslius savo duomenis, pilną vardą, pavardę.

3.6.3  Užsakant lėktuvo bilietus Svetainėje Pirkėjas privalo nurodyti savo el. paštą bei telefono numerį, į kurį bus atsiųstas aviakompanijos rezervacijos numeris ir visa su užsakymu susijusi informacija.

3.6.4  Pirkėjas papildomas paslaugas (bagažą, pirmenybinį įlaipinimą, automobilio stovėjimo aikštelę) gali pasirinkti atlikdamas užsakymą Svetainėje arba užsakyti el. paštu info@ultraturas.lt

3.7  Lėktuvo bilietų apmokėjimas:

3.7.1 Pirkėjas gali apmokėti užsakymą bankiniu pavedimu arba per elektroninę bankininkystę.

3.7.2. Kol Pirkėjas negavo patvirtinimo apie įvykdytą užsakymą ir neapmokėjo už lėktuvo bilietus, kainos gali pasikeisti.

3.7.3. Paprasti banko pavedimai turi būti atliekami tik į Svetainės skiltyje Kontaktai ir užsakymo laiške nurodytas bankų sąskaitas.

3.7.4. Jeigu Pirkėjas uždelsė atlikti apmokėjimą ir kelionės bilietas pabrango, Pirkėjui pasiūloma primokėti pabrangimo skirtumą už bilietą.

3.8 Lėktuvo bilietai ir pinigai už lėktuvo bilietus yra negrąžinami.

3.9 Aviakompanijai panaikinus reisą, Pirkėjui grąžinama lėktuvo bilieto suma. Aptarnavimo mokestis, tranzakcijos mokestis, „Pinigų grąžinimo garantijos“ mokestis nėra grąžinamas.

 

4. DOKUMENTAI REIKALINGI SKRYDŽIUI

4.1 Asmens dokumentai

4.1.1   Pirkėjas, prieš atlikdamas lėktuvo bilietų užsakymą Svetainėje, privalo įsitikinti, kad nepasibaigęs jo asmens dokumento galiojimo laikas.

4.1.2 Jei asmens dokumento galiojimas baigiasi prieš 6 mėnesius iki Pirkėjo numatomo grįžimo, Pirkėjas privalo susisiekti su valstybės, į kurią vyksta, diplomatine atstovybe ar konsuline įstaiga ir paprašyti informacijos apie šalies, į kurią vyksta, reikalavimus dėl paso galiojimo laiko. Tam tikros užsienio valstybės reikalauja, kad įvažiuojančiojo į šalį asmens paso galiojimo laikas baigtųsi ne anksčiau kaip po 3-6 mėnesių po kelionės pabaigos.

4.1.3 Į užsienį galima vykti ir su asmens tapatybės kortele, tačiau tik į tas valstybes, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi specialias sutartis ar susitarimus. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo patirtų nepatogumų, užsienyje pasibaigus kelionės dokumento galiojimo laikui.

4.1.4 Vykstant į užsienio valstybę su Lietuvos Respublikoje gyvenančiais vaikais, neturinčiais 18 metų svarbu turėti reikiamus ir galiojančius dokumentus visais atvejais. Nesvarbu ar vaikas vyksta į užsienio valstybę su abiem tėvais, ar vienu iš jų, globėju, įgaliotu atstovu ar vienas, vykstant per sieną, pasienio kontrolės punkto pareigūnams būtina pateikti vaiko asmens tapatybės dokumentą – pasą arba asmens tapatybės kortelę. Vaiko gimimo liudijimas nėra asmens tapatybės dokumentas, tinkamas keliauti į užsienį. 

4.2 Vizos

4.2.1 Lietuvos Respublikos piliečiams, vykstantiems į kai kurias užsienio valstybes, reikia vizų. Pirkėjas privalo susipažinti su konsuline informacija (http://keliauk.urm.lt/lt/) apie šalis, į kurias (ar per kurias tranzitu) vyksta. Jeigu Pirkėjui reikia pagalbos ar informacijos tvarkant vizas, jis turi kreiptis  į Pardavėją telefonu 8 5 2131070 arba e-paštu info@ultraturas.lt.

4.2.2 Ne Lietuvos Respublikos piliečiams migracijos tarnybų reikalavimai ir vizų išdavimo tvarka gali skirtis. Dėl visos reikalingos informacijos būtina kreiptis į Pardavėją ar atitinkamos šalies diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas.. Išsamiau www.pasienis.lt ir www.migracija.lt. Pardavėjas neatsako už tai, kad neįsigijęs vizos Pirkėjas neišvyksta į kelionę, taip pat už pasienio bei migracijos tarnybų priimtus sprendimus Pirkėjo atžvilgiu bei dėl to patirtus nuostolius.

4.2.3 DĖMESIO! Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su Lietuvos Respublika, piliečiams, norintiems į kelionę vykti iš Lietuvos, būtina daugkartinė (Šengeno arba nacionalinė) viza. Išsamiau www.pasienis.lt ir www.migracija.lt.

4.3 Draudimas

4.3.1 Draudimas nėra privalomas, tačiau Pardavėjas rekomenduoja Pirkėjui apsidrausti savo kelionės laikotarpiui.

4.3.2 Medicininių išlaidų draudimas Pirkėjui atlygins netikėtas medicinines išlaidas, sunegalavus ar patyrus traumą kelionėje. 

4.3.3 Kartu su Medicininių išlaidų draudimu Pirkėjas gali įsigyti:

 • Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, draudimo išmoka mokama kelionėje dėl nelaimingo atsitikimo mirus, patyrus nuolatinį neįgalumą ar traumą.
 • Bagažo draudimą. Pirkėjui bus atlygintos išlaidos, susijusios su bagažo dingimu, sugadinimu ar vėlavimu. Bagažo vėlavimo daugiau nei 6 val. atveju draudimas apmoka būtinų daiktų įsigijimo išlaidas užsienyje, o jam visiškai pradingus – prarasto bagažo nuostolius.
 • Neįvykusios ar nutrūkusios kelionės draudimas atlygins netikėtas išlaidas, susijusias su nenumatytu kelionės atšaukimu ar nutrūkimu dėl apdraustojo ar jo artimųjų, bendrakeleivio sunkios ligos ar mirties, netikėtos žalos apdraustojo turtui, taip pat išlaidas, patirtas dėl vėlavimo į tarpinį reisą.
 • Civilinės atsakomybės draudimas atlygins netyčia kelionės metu Jūsų padarytus nuostolius tretiesiems asmenims dėl kūno sužalojimo, neįgalumo, mirties sukėlimo ar turto sugadinimo.

4.3.4 Dėl išsamesnės informacijos apie draudimus kreiptis tel.: 8 5 2131070 arba e-paštu info@ultraturas.lt prieš įsigyjant bilietą.

 

5. BAGAŽAS

5.1 Pirkėjas privalo susipažinti su aviakompanijos bagažo pervežimo taisyklėmis. Dažniausiai aviakompanijos neatsako už vertingų ir dūžtančių daiktų pervežimą. Jei Pirkėjas turi tokių daiktų, rekomenduojama papildomai apsidrausti, ar už papildomą mokestį užpildyti specialią deklaraciją registracijos oro uoste metu. Neužpildžius papildomos deklaracijos ar neapsidraudus, aviakompanijos atsakomybė už sugadintą ar prarastą bagažą neviršys 1000 SDR (apie 1200 EUR).

5.2 Kiekviena aviakompanija nustato savo nemokamai pervežamo bagažo matmenis, svorius bei leidžiamų paimti su savimi į saloną daiktų sąrašą.

5.3 Jei Pirkėjo bagažas viršija aviakompanijos nustatytas normas, oro uosto registracijoje imamas papildomas viršsvorio mokestis. Smulkesnę informaciją apie vežėjo taikomus mokesčius už bagažo viršsvorį ir bagažo matmenis rasite vežėjo Bendrosiose keleivių ir bagažo vežimo sąlygose.

5.4 Pirkėjas privalo susipažinti su tos aviakompanijos, su kuriomis jis skrendu, bagažo pervežimo taisyklėmis:

5.5 Jei Pirkėjui iki galo nėra aišku kokios yra leidžiamos rankinio ir registruojamo bagažo normos jo skrydžiams, Pirkėjas turi susisiekti su Pardavėju telefonu  8 5 2131070 ar el. paštu: info@ultraturas.lt. Darbo laikas I-V nuo 09.00 iki 18.00 val., VI-VII – nedirba.

5.6 ES skysčių gabenimo taisyklės:

5.6.1 Nuo 2006 metų lapkričio 6 dienos pradėjo galioti naujos ES skysčių gabenimo per saugumo patikrinimo punktus oro uostuose taisyklės. Taisyklės taikomos visiems keleiviams, vykstantiems iš ES oro uostų į visus paskirties oro uostus. Tai reiškia, kad saugumo patikros vietose bus tikrinami skysčiai, taip pat įsitikinama, ar su savimi bei savo rankiniame bagaže neturite kitų draudžiamų daiktų. Naujosios taisyklės neriboja skysčių kiekio, kurį įsigyjate už įlaipinimo talonų tikrinimo vietų esančiose parduotuvėse ar ES vežėjo orlaivyje.

5.6.2. Skysčiais laikomi (rankiniame bagaže atskiruose, ne didesniuose nei 100 mililitrų, induose supakuoti žemiau pateiktame sąraše nurodyti skysčiai):

a) vanduo ir kiti gėrimai, sriubos bei sirupai;

b) kvepalai;

c) kremai, losjonai ir aliejai;

d) skutimosi putos, kitos putos;

e) dezodorantai;

f) dantų pasta, kitos pastos;

g) aerozolinės priemonės;

h) žėlė-plaukų, dušo;

i) blakstienų tušas, skysti šešėliai, kreminės pudros;

j) panašios skystos konsistencijos medžiagos.

5.6.3 Nedraudžiama:

5.6.3.1 Didesnės talpos skysčius susidėti į registruojamą bagažą, sugriežtintos skysčių taisyklės taikomos tik rankiniam bagažui;

5.6.3.2. vežtis rankiniame bagaže kelionės metu skirtus vartoti vaistus, taip pat maistą kūdikiams. Gali būti paprašyta įrodyti, kad minėtieji gaminiai jums būtini, taip pat kūdikių maistą bei gėrimą paragauti;

5.6.3.3. Jei Pirkėjas kuo nors abejoja, prieš kelionę jis privalo kreipkitės į vežėjo agentą. Tikimasi Pirkėjo supratimo ir bendradarbiavimo su oro uosto saugumo ir vežėjų darbuotojais.

5.7 Draudžiamų bagaže vežti daiktų sąrašas:

5.7.1 Keleiviams neleidžiama turėti šių priemonių, kurios yra apribotos apsaugos oro uostuose ir lėktuvo viduje:

5.7.1.1 Šautuvai, žiebtuvėliai ir ginklai ar objektai, atrodantys, kad gali iššauti ar sukelti žalą:

a) visi žiebtuvėliai ir jo sudedamosios dalys (pašalinti teleskopinius įrenginių prietaisus);

b) žiebtuvėlio imitacijos;

c) revoliucinės strėlės ir vinių šautuvai;

d) kurtinančios ar šokiruojančios priemonės, pvz., sprogstamosios lazdelės, balistinę energiją naudojantys ginklai ir t.t.;

e) visų tipų žaisliniai šautuvai;

f) smailūs/ašmeniniai ginklai ir aštrios detalės, kurios gali būti panaudotos kaip ginklai užpuolant ar savigynai, gali būti žalos priežastis, įskaitant:

- kirvius, žeberklus, ledų kirtiklius, slidžių lazdas ir t.t.;

- žirklės smailiomis ašmenimis ir daugiau kaip 6 cm ilgio visų rūšių peiliai, įskaitant skustuvus ir peiliukus (išskyrus saugius ar vienkartinius skustuvus su uždaromais peiliukais);

- amatininkų įrankius, kurie gali būti panaudoti kaip ginklai, pvz., skalpelius, atsuktuvus, grąžtus, reples, raižytuvus ir t.t.

 

5.7.1.2. Atšipę instrumentai. Kiekvienas atšipęs instrumentas gali būti žalos priežastis:

a) visų rūšių vėzdai ir lazdos; kajakų ir kanojų irklai, riedlentės ir t.t.;

b) karinio amato įranga, pvz., ryžių spragilai ir t.t.

 

5.7.3. Sprogstamosios ir degios medžiagos, sprogūs prietaisai/jų sudedamosios dalys – kiekviena sprogstamoji ar labai degi medžiaga gali sukelti riziką keleivių sveikatai ir įgulai ar lėktuvo nuosavybės saugumui:

a) amunicija, sprogmenų galvutės, detonatoriai ir detonatorių kabeliai, sprogstamosios ir sprogimo aparatai ir t.t.;

b) minos, granatos, fejerverkai, kita pirotechnika, dūmų gaminimo dėžutės ir šoviniai, kibirkštys ir t.t.;

c) dujos ir dujų konteineriai – butanas, propanas, acetelinas, deguonis – didelės talpos;

d) degus skystas kuras (tekantys žiebtuvėliai, aerozoliniai dažai, dažų dėžutės ir t.t.);

e) alkoholiniai gėrimai, stipresni nei 70 %.

5.7.4. Cheminės ir toksinės medžiagos – kiekviena cheminė ar toksinė medžiaga, kuri gali sukelti riziką keleivių ir įgulos sveikatai ar lėktuvo nuosavybės saugumui:

a) rūgštys ir alkaloidai, sublimatai (t.y. ėdanti medžiaga) ar balinančios medžiagos ir t.t.;

b) luošinantys ar netinkami purkštuvai – kuoka, pipiriniai purkštuvai, ašarinės dujos ir t.t.;

c) nuodai, infekciškai ar biologiškai rizikingi daiktai – infekuotas kraujas, bakterijos, virusai ir t.t.;

d) radioaktyviosios medžiagos;

e) daiktai, sukeliantys savaiminius užsidegimus.

5.8 Keleivio registruotajame bagaže neturi būti dūžtančių, greitai gendančių, vertingų daiktų, pavyzdžiui: pinigų, raktų, akinių, fotoaparatų, vaizdo kamerų ir kitų vertingų elektronikos ar technikos prietaisų ir jų priedų, kompiuterių, telefonų, mobiliųjų telefonų, elektroninių prietaisų baterijų kroviklių, juvelyrinių dirbinių, tauriųjų metalų, brangiųjų ir pusbrangių akmenų, muzikos instrumentų, vertingų meno ar dailės kūrinių, vaistų, medicininių dokumentų, vertybinių popierių ar panašių vertingų daiktų, verslo dokumentų ar daiktų, pasų ar kitų asmens tapatybės dokumentų, jų pavyzdžių. Vežėjas neatsako už šiuos daiktus, jei keleivis, nepaisydamas šio įspėjimo, minėtus daiktus veža registruotajame bagaže.

 

6. PAGRINDINĖS PERVEŽIMO TAISYKLĖS

6.1 Šiomis pagrindinėmis keleivių vežimo sąlygomis ir keleiviui išduotu bilietu patvirtinama tarp vežėjo ir keleivio sudaryta vežimo sutartis.

6.2 Vežimui ir kitoms vežėjo teikiamoms paslaugoms taip pat taikomi vežėjo patvirtinti tarifai, sąlygos ir taisyklės, nustatytos Bendrosiose keleivių ir bagažo vežimo sąlygose.

6.3 Vežėjas įsipareigoja imtis visų priemonių, kad keleivis ir bagažas būtų vežami pagal tvarkaraštį. Skrydžio laikas, nurodytas tvarkaraštyje, gali būti keičiamas vežėjo be atskiro įspėjimo. Keleivis anksčiau nei išvykimo dieną pagal vežėjo tvarkaraštį turi pasitikrinti išvykimo laiką. Prireikus vežėjas be atskiro įspėjimo keleiviui gali suteikti kitų vežėjų paslaugas: pakeisti orlaivį arba biliete nurodytas sustojimo vietas, sujungti reisus. Keleiviai, keliaujantys iš arba į Europos Sąjungos oro uostus, atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju turi teises, numatytas Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. vasario 11 d. reglamente (EB) Nr. 261/2004, nustatančiame bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju.

6.4 Registruotasis bagažas išduodamas asmeniui, pateikusiam bagažo kvitą. Jei bagažas pametamas, sunaikinamas, sugadinamas ar apgadinamas vežant, pretenzijos pateikiamos vežėjui raštu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo registruotojo bagažo gavimo dienos arba nuo tos dienos, kai bagažas turėjo būti gautas. Jei bagažas pristatomas vėliau, nei buvo numatyta, pretenzijos vežėjui pateikiamos raštu ne vėliau kaip per 21 dieną nuo registruotojo bagažo gavimo dienos. Vežėjo patvirtintose Bendrosiose keleivių ir bagažo vežimo sąlygose gali būti nustatyta kitų pretenzijų pateikimo terminų ir sąlygų. Tokiu atveju keleivis turi vadovautis Bendrosiomis keleivių ir bagažo vežimo sąlygomis.

6.5 Keleivis į oro uostą turi atvykti tokiu laiku, kad spėtų pateikti visus skrydžio dokumentus ir laiku atvykti prie įlaipinimo vartų. Įprastai keleiviai į oro uostą turi atvykti likus bent dviem valandoms iki skrydžio, kad spėtų laiku užsiregistruoti ir atlikti pasienio ir muitinės kontrolę. Kiekviename oro uoste keleivių registracija gali būti baigta skirtingu laiku: registracijos pabaiga nurodoma biliete ir (ar) vežėjo tvarkaraštyje. Jeigu laikas nenurodytas, keleivis turi registruotis į skrydį ne vėliau kaip likus 40 min. iki paskelbto išvykimo laiko. Skrydis negali būti atidėtas dėl vėluojančių keleivių. Vežėjas turi teisę atsisakyti vežti keleivius, pavėlavusius laiku užsiregistruoti į skrydį ar laiku atvykti prie įlaipinimo vartų.

6.6 Registruodamasis į skrydį keleivis privalo turėti būtinus kelionės dokumentus (pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, galiojantį visos kelionės metu), šalių, į kurias vyksta, vizas, skiepų pasą, taip pat kitus dokumentus (jei tokie dokumentai privalomi pagal atitinkamos valstybės teisės aktus) ir saugoti juos iki kelionės pabaigos. Keleiviui neįvykdžius prievolės turėti būtinus kelionės dokumentus, vežėjas turi teisę atsisakyti jį skraidinti. Jeigu dėl netinkamų keleivio kelionės ir (ar) kitų būtinų keleivio dokumentų atitinkamos valstybės migracijos tarnyba neįleistų keleivio į paskirties valstybės teritoriją, keleiviui (taip pat ir deportuotam) tektų padengti visas tiesiogines ir netiesiogines dėl to vežėjo patirtas išlaidas.

6.7 Kai keleivio kelionės atvykimo ar sustojimo vieta yra ne toje šalyje, iš kurios išvyksta, vežti oru taikoma 1999 m. Monrealyje pasirašyta Konvencija dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo (toliau – Konvencija), jei šios valstybės yra Konvencijos dalyvės. Lietuvos Respublika yra ratifikavusi Konvenciją. Konvencija numato ribotą vežėjo atsakomybę už žalą dėl keleivio gyvybės atėmimo ar sužalojimo, už žalą, atsiradusią dėl vėlavimo vežant keleivius, ir už žalą, atsiradusią dėl bagažo sunaikinimo, praradimo arba vėlavimo. Vežti oru taip pat taikomos Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., 1955 m. Hagos Protokolo apie Konvencijos tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., pakeitimo ir EC 889/2002 reglamentas, papildantis Europos Tarybos reglamentą EC 2027/97 dėl vežėjo atsakomybės aviacinių įvykių atvejais nuostatos.

6.8 Pagal Konvencijos nuostatas, vežėjas atsako už keleivio gyvybės atėmimą ar sveikatos sužalojimą, jei nelaimingas atsitikimas, kuris buvo gyvybės atėmimo ar sužalojimo priežastimi, įvyko orlaivyje arba įlaipinimo ar išlaipinimo veiksmų metu. Tačiau vežėjas neatsako už tokią žalą, kai ji kiekvienam keleiviui viršija 100 tūkst. Tarptautinio valiutos fondo nustatytų specialių skolinimosi teisių (Special Drawing Rights, SDR), jeigu įrodo, kad ši žala atsirado ne dėl vežėjo, jo darbuotojų ar atstovų neatsargumo arba kito neteisėto veikimo arba neveikimo; arba kad ši žala atsirado vien tiktai dėl trečiosios šalies neatsargumo, arba kitų asmenų neteisėtų veikimo arba neveikimo.

6.9 Pagal Konvencijos nuostatas, vežėjas atlygina faktinę žalą, atsiradusią sunaikinus, praradus arba sugadinus registruotąjį bagažą, jeigu atsitikimas, kuris buvo sunaikinimo, praradimo arba sugadinimo priežastis įvyko orlaivyje arba bet kuriuo kitu laikotarpiu, per kurį vežėjas buvo atsakingas už registruotąjį bagažą. Vežėjo atsakomybė bagažo sunaikinimo, praradimo ar vėlavimo atveju kiekvienam keleiviui neviršija 1 000 SDR. Šie apribojimai gali būti netaikomi tik iš anksto deklaravus didesnę bagažo vertę ir sumokėjus papildomą mokestį. Netiesioginiai nuostoliai, įskaitant neturtinę žalą, nėra atlyginami. Dėl papildomos informacijos apie kitus vežėjo taikomus atsakomybės apribojimus dėl atitinkamų daiktų gabenimo oru prašom kreiptis į vežėją.

 

7. PIRKĖJAS PATVIRTINA, KAD PERSKAITĖ TAISYKLES, JAS SUPRATO IR ĮSIPAREIGOJA JŲ LAIKYTIS.

nova_internet

Booking.com